Internationalisering en een technische opleiding. Wat zijn de mogelijkheden voor jou?

Merk jij ook dat je in je eigen omgeving, werk en stage met meer verschillende culturen te maken krijgt? De wereld wordt namelijk steeds makkelijker te bereiken en daar zullen jullie in de toekomst ook steeds meer mee te maken krijgen. 

Als werknemer in de techniek heb je contact met klanten uit met verschillende culturen met hun gebruiken, gewoontes en omgangsvormen. Daarbij maakt het niet uit welke opleiding je doet, dit geldt voor mobiliteit en voertuigen, techniek en procesindustrie, schilderen en onderhoud en bouw en infra. De opleiding transport en logistiek leidt je op voor werkzaamheden in Europa, waardoor je op de hoogte moet zijn van de regelgeving, taal, gewoontes en gebruiken in de verschillende landen. Allemaal voorbeelden waar medewerkers in de Techniek mee te maken krijgen en jullie dus ook!

buitenland stage school voor techniek internationalisering

Internationale competenties
Om jullie goed voor te bereiden op culturele verschillen bij het uitoefenen van het beroep, besteedt MBO-Amersfoort aandacht aan internationale competenties. Deze competenties gaan over interculturele vaardigheden (denk aan vreemde talen, omgaan met andere culturen), internationale oriëntatie (wereldburgerschap, internationale ontwikkelingen op jouw vakgebied) en persoonlijke ontwikkeling. Deze competenties kun je in het buitenland ontwikkelen (bijvoorbeeld door een buitenlandse stage) maar dit kan ook goed in Nederland.

De School voor Techniek stimuleert studenten om deze internationale competenties te ontwikkelen door bijvoorbeeld in het vak Burgerschap in te gaan op verschillende culturen. Bij de opleiding transport wordt Duits als tweede vreemde taal aangeboden. Daarnaast bestaan er ideeën om in de toekomst transportbedrijven in het buitenland te bezoeken en (online) projecten op te zetten met buitenland zodat je deze competenties kunt ontwikkelen. Natuurlijk willen we graag dat jullie ervaring op doen in het buitenland zelf. Er komen steeds meer mogelijkheden om iedereen deze kans te bieden.

Vragen en meer info
Als jullie vragen hebben over internationale competenties en buitenlandse activiteiten kunnen jullie contact opnemen met service desk internationalisering (SDI) en met de ambassadeur voor internationalisering van School van Techniek.

Meer informatie is ook te verkrijgensdi@mboamersfoort.nl in handleiding buitenlandstage.