‹ Terug naar het opleidingsoverzicht

Technisch specialist voertuigen en mobiele werktuigen

Aanmelden BOL Aanmelden BBL

Opleidingspecificaties

Crebonummer: 25670
Leerweg: BOL, BBL
Niveau: 4
Duur opleiding: 1-2 jaar
Startdatum: September

Scooters, motoren, personenauto’s, bedrijfsauto’s en/of mobiele werktuigen zitten ingewikkeld in elkaar. Maar als technisch specialist kennen alle soorten voertuigen geen geheimen meer voor jou.

Dit is jouw toekomst

Als technisch specialist los je de grotere problemen op aan scooters, motoren, personenauto’s, bedrijfsauto’s en/of mobiele werktuigen en weet je alles van de computersystemen in de auto. Je bent de technische contactpersoon tussen de klant en het bedrijf. Je zorgt voor een fijne relatie. Je stelt diagnoses aan voertuigen en overtuigt klanten van de noodzaak van bepaalde reparaties. Je bent servicegericht en onderzoekend.

Zo ziet jouw opleiding eruit

Je leert hoe je complexe mechanische en elektrotechnische storingen bij scooters, motoren, personenauto’s, bedrijfsauto’s en/of mobiele werktuigen op kunt sporen en hoe je ze op kunt lossen. Je maakt je de systeemkennis eigen, die je nodig hebt voor dit beroep. Je leert werken met meet- en andere specialistische apparatuur. De opleiding duurt anderhalf jaar.

Kerntaken en verplichte vakken

Het Ministerie van Onderwijs heeft samen met de werkgeversorganisaties afspraken gemaakt over wat een Technisch specialist voertuigen en mobiele werktuigen precies moet kunnen. Dit noemen we de kerntaken. Tijdens de opleiding werk je aan de volgende kerntaken:

  • Je stelt diagnoses aan scooters, motoren, personenauto’s, bedrijfsauto’s en/of mobiele werktuigen
  • Je verdeelt de taken en verzorgt de planning
  • Je voert complexere reparaties uit en monteert elektronische onderdelen
  • Je geeft advies en voert overleg met de klant.

Verplichte vakken zijn: Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan en burgerschap.

Keuzedelen

Met keuzedelen mag je zelf kiezen hoe je een stukje van je opleiding invult. Informatie over de verschillende keuzedelen en het moment van kiezen krijg je tijdens je opleiding. Een keuzedeel kan gericht zijn op het beroep waarvoor je een opleiding volgt, maar ook op een ander beroep of op doorstromen naar een volgende opleiding in het mbo of hbo. Keuzedelen zijn een verplicht onderdeel van je opleiding.

Toelatingseisen

  • Vmbo: een diploma in de kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (mavo)
  • Mbo: een diploma in de basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of vakopleiding (mbo niveau 3)
  • Havo en vwo: een overgangsbewijs van leerjaar 3 naar leerjaar 4
  • Een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Opleidingskosten

Ben je jonger dan achttien jaar, dan hoef je nog geen lesgeld te betalen. Vanaf je achttiende jaar zijn de kosten afhankelijk van de opleiding die je volgt. Voor een BOL-opleiding is het lesgeld € 1.216,- per schooljaar. Voor een BBL-opleiding op niveau 1 en 2 is het lesgeld € 253,- en voor niveau 3 en 4 opleidingen € 616,- per schooljaar. De hoogte van het lesgeld wordt jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en kan (licht) afwijken.

Bestellen leermiddelen
Voor het bestellen van leermiddelen kun je terecht bij Studers. Bekijk en lees de instructie.
Meer informatie over de kosten van leermiddelen.

Laptop
Voor je opleiding heb je een laptop nodig. Wat moet je laptop kunnen?

Zijn de kosten een probleem?
Zijn de kosten voor leermiddelen voor je ouder(s)/verzorger(s) misschien een probleem? Check of je gebruik kunt maken van de Regeling voorziening leermiddelen.

Vervolgopleidingen

Met deze opleiding kun je doorstromen naar het hbo.

Kans op stage en werk

Wil je weten wat de kans is om een stageplek te vinden? Kijk dan op kansopstage.nl, een website van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). SBB geeft ook informatie over de arbeidsmarktkansen na het afronden van je opleiding. Dit kun je vinden op de website kansopwerk.nl. Kans op werk geeft aan wat de kans is dat je als schoolverlater een baan vindt in het verlengde van je opleiding. Dus wat is de kans op werk over twee jaar bij een opleiding van twee jaar en wat is de kans over drie jaar bij een opleiding van drie jaar.

Studie in Cijfers

Er is geen Studie in Cijfers informatie beschikbaar.

Privacy-instellingen

Wij optimaliseren graag onze website, daarom maken wij gebruik van cookies. Wijzig je voorkeuren of bekijk ons privacybeleid.

Privacybeleid | Sluiten
Instellingen