‹ Terug naar het opleidingsoverzicht

Monteur laagspanningsdistributie

Aanmelden BBL

Opleidingspecificaties

Crebonummer: 25273
Leerweg: BBL
Niveau: 2
Duur opleiding: 1-2 jaar
Startdatum: Januari, September

Als monteur laagspanningsdistributie weet je hoe je de elektriciteit vanaf de meterkast moet verdelen over een woning of gebouw. Jij bent goed in techniek. Je bent handig en je lost graag problemen op. Je bent nieuwsgierig en je wil graag blijven leren. Je kunt zelfstandig werken. En je voelt je verantwoordelijk voor je eigen werk.

Dit is jouw toekomst

Je gaat werken bij een aannemer of bij een energietransportbedrijf. Je weet veel van stroom en energie. Je legt kabels aan en daar sluit je woningen op aan. Je onderhoudt kabels. En je lost storingen op. Dankzij jou hebben de mensen energie in huis. En kunnen ze koken, tv-kijken en internetten! Je volgt de ontwikkelingen in de elektrotechniek.

Zo ziet jouw opleiding eruit

Bij de opleiding Monteur laagspanningsdistributie ga je leren en werken. Je werkt bij een erkend leerbedrijf en 1 middag of avond ga je naar school. Zo’n opleiding heet beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Op school krijg je technische vakken en algemeen vormende vakken, zoals taal en rekenen. Voor de algemeen vormende vakken doe je een theoretisch examen. Voor de technische vakken moet je laten zien wat je kunt. Dat examen heet: proeve van bekwaamheid.

Kerntaken en verplichte vakken

Het Ministerie van Onderwijs heeft samen met de werkgeversorganisaties afspraken gemaakt over wat een monteur laagspanningsdistributie precies moet kunnen. Dit noemen we de kerntaken. Tijdens de opleiding werk je aan de volgende kerntaken:

  • Je verricht werkzaamheden aan laagspanningsdistributienetten en stelt die in bedrijf
  • Je onderhoudt laagspanningsdistributienetten

Verplichte vakken bij deze opleiding zijn: Nederlands en rekenen en loopbaan en burgerschap.

Keuzedelen

Toelatingseisen

Opleidingskosten

Vervolgopleidingen