Vier studenten halen meestertitel

‘Meestertitel’ voor vakmensen

Af en toe wordt ‘ie nog uitgedeeld, de ‘Meestertitel’ voor schilder. De laatste keer was drie jaar geleden. Gelukkig zijn er nog steeds jongeren die de twee uitstroomvarianten van de opleiding Specialist schilder met goed gevolg afronden. “Gedreven vakmensen.”

Vier studenten van de School voor Techniek halen meestertitel

V.l.n.r. de geslaagde studenten Matthijs Huitema, Arjen de Ruijter, Arjen Kooij, Jan Borchers met Aad van der Star van Savantis Vakcentrum.

Op 9 november vond de diploma-uitrei­king plaats van de specialist schildersoplei­ding bij MBO Amersfoort. Vier studenten -Jan BOrchers, Matthijs Huitema, Arjen Kooij en Arjen de Ruijter – behaalden met succes hun diploma na het volgen van twee uitstroomvarianten voor de oplei­ding Specialist schilder, namelijk Specialist decoratie/restauratie en Specialist decora­tie/interieur. Omdat zij de beide opleidin­gen met goed resultaat hebben gevolgd, ontvangen zij van Savantis Vakcentrum de Meestertitel, de hoogst haalbare kwalifi­catie binnen de schildersbranche.

De twee uitstroomvarianten van de opleiding Specialist schilder die de studenten volgden, werden gegeven op niveau 4. Het zijn kaderopleidingen die zowel in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) als in de beroepsopleidende leerweg (BOL) wor­den gegeven. MBO Amersfoort heeft een BBL-opleiding voor Specialist schilder. Vakscholen als Nimeto, Sint Lucas en Cibap verzorgen de vierjarige BOL-opleiding voor Specialist schilder.

“Het onderwijs is gebaseerd op algemene en technische competenties. Algemene competenties zijn bijvoorbeeld samenwer­ken, overleggen, adviezen opstellen of het inspelen op behoeften en verwachtingen van een potentiële opdrachtgever”, aldus Johan van Nieuwenhuizen, vakdocent aan MBO Amersfoort. Hij vervolgt: “Naast algemene competenties zijn er ook de vaktechnische competenties. Hierbij oefe­nen de studenten het inzetten van materi­alen en middelen voor specialistische tech­nieken en trainen zich in vakdeskundig­heid. Bekende voorbeelden zijn het ver­werken van specialistische wandafwer­kingsproducten of het maken van hout­en marmerimitaties.”

Wereld van Techniek

Zo’n student Specialist schilder krijgt even­eens les in stijlleer, restauratie-ethiek, onderzoekwerk en het maken van een advies voor een opdrachtgever. De geslaagden hebben een gedegen oplei­ding achter de rug en zijn hierdoor mate­riaal- en kwaliteitsbewust.

De opleiding vond eerst in Leusden plaats, maar sinds begin dit jaar in de nieuwe locatie Wereld van Techniek, een samen­werking tussen de School voor Techniek van MBO Amersfoort met de opleidingsbedrijven Bouwmensen Amersfoort, Instal­latieWerk Midden en SchildersCool / OnderhoudNL. Theorie en praktijk uit alle vakrichtingen zijn daarbij in één grote hal ondergebracht.

Feestelijke uitreiking

Trots verwelkomde Petra Kanters, direc­teur van Wereld van Techniek van MBO Amersfoort, de geslaagden, familieleden, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en docenten die verantwoordelijk zijn voor deze technische opleiding. Kanters: “Het bedrijfsleven hebben wij hard nodig om goed beroepsonderwijs te geven. Hier in dit gebouw komen onderwijs en bedrijfsleven letterlijk dichter bij elkaar, wat het technisch mbo-onderwijs een stuk aantrekkelijker maakt. Gezamenlijk kunnen wij studenten beter voorbereiden op hun toekomst.”

Eric Okhuijsen, teamleider Bouw, onder­schrijft de woorden van Kanters.”Deze geslaagden hebben competenties verza­meld waarmee zij hun weg zelfstandig kunnen gaan. Het bedrijfsleven heeft zulke goed opgeleide vakmensen hard nodig. Het getuigt van correcte mentali­teit en doorzettingsvermogen om, naast je werk, gedurende vier jaar elke week uit alle delen van Nederland naar Amersfoort te reizen om daar je opleiding Specialist schilder te volgen.”

Topprestatie

Vakdocent Van Nieuwenhuizen reikte de diploma’s uit aan de vier geslaagde kan­didaten. “Vooral het aanleren van de vaktechnische competenties spreekt de student aan. Wij noemen dat gedreven vakmensen.”

Aad van der Star overhandigde namens Savantis Vakcentrum de vier geslaagden de ‘Meestertitel’. Van der Star: “Dit is een topprestatie, want de uitreiking van een meesterdiploma komt zelden meer voor. Voor het laatst was dat drie jaar geleden. Dit resultaat is uniek binnen de opleidin­gen voor de schildersbranche.”

Bijzonder leerzaam

De gediplomeerden hebben een lange weg van werkend leren achter de rug voordat zij begonnen aan de vierjarige opleiding Specialist schilder. Studenten met doorzettingsvermogen en liefde voor hun vak. Alle vier geslaagden zijn enthousiast over de gevolgde opleiding Specialist schilder.

“Iedereen die deze opleiding volgt, heeft echt iets met het schildersvak. Je oefent technieken die je anders nooit zou leren. Er worden hoge kwaliteitseisen gesteld aan het werk dat je maakt”, vertelt de geslaagde student Arjen de Ruijter. Zijn klasgenoot Matthijs Huitema vult aan: “Het waren twee bijzondere leerzame opleidingen, waar ik met ontzettend veel plezier aan heb deelgenomen.” Jan Bik­chers: “Het zijn opleidingen onder leiding van vakbekwame docenten die je ieder keer weer naar een ‘next level’ brengen.” Arjen Kooij, die heeft inmiddels een goede baan als restauratie/decoratie schil­der bij de Dienst Koninklijk Huis heeft: “De titel ‘Meesterschilder’ is een prachtige bekroning op jaren studeren.”

Privacy-instellingen

Wij optimaliseren graag onze website, daarom maken wij gebruik van cookies. Wijzig je voorkeuren of bekijk ons privacybeleid.

Privacybeleid | Sluiten
Instellingen