‹ Terug naar het opleidingsoverzicht

Eerste bedrijfsautotechnicus

Aanmelden BBL

Opleidingspecificaties

Crebonummer: 25669
Leerweg: BBL
Niveau: 3
Duur opleiding: 3 jaar
Startdatum: Januari, September

Als eerste bedrijfsautotechnicus ben jij de expert bij de autogarage. Je repareert vooral vrachtwagens en bedrijfsauto’s en je doet de lastigere klussen. Jij hebt veel ervaring met sleutelen aan auto’s. En je wilt een stapje hoger. Je kunt ook goed met mensen omgaan. Je volgt de ontwikkelingen in de autotechniek.

Dit is jouw toekomst

Bij een garage of autobedrijf werk je aan auto’s en bedrijfsauto’s. Je doet onderhoud en reparaties. Je zoekt uit wat er kapot is en je repareert wat nodig is. Daarna stel je de auto goed af zodat hij mooi loopt. Je haalt graag alle onderdelen uit elkaar en je zet ze ook weer in elkaar. Je werkt netjes en in de goede volgorde. Want veiligheid is natuurlijk heel belangrijk. Als de klant zijn auto ophaalt, vertel je wat je gedaan hebt.

Zo ziet jouw opleiding eruit

Bij deze opleiding ga je leren en werken. Je werkt vier dagen per week en een dag ga je naar school. Zo’n opleiding heet beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Op school krijg je technische vakken en algemeen vormende vakken, zoals taal en rekenen. Voor de algemeen vormende vakken doe je een theoretisch examen. Voor de technische vakken moet je laten zien wat je kunt. Dat examen heet: proeve van bekwaamheid. De opleiding duurt drie jaar.

Kerntaken en verplichte vakken

Het Ministerie van Onderwijs heeft samen met de werkgeversorganisaties afspraken gemaakt over wat een eerste bedrijfsautotechnicus precies moet kunnen. Dit noemen we de kerntaken. Tijdens de opleiding werk je aan de volgende kerntaken:

  • Je voert onderhoud uit aan voertuigen of mobiele werktuigen
  • Je voert reparaties uit aan voertuigen of mobiele werktuigen
  • Je monteert accessoires, doet aanpassingen en maakt de bedrijfsauto afleveringsklaar
  • Je stelt diagnose aan de bedrijfsauto’s

Verplichte vakken zijn: Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan en burgerschap.

Keuzedelen

Met keuzedelen mag je zelf kiezen hoe je een stukje van je opleiding invult. Informatie over de verschillende keuzedelen en het moment van kiezen krijg je tijdens je opleiding. Een keuzedeel kan gericht zijn op het beroep waarvoor je een opleiding volgt, maar ook op een ander beroep of op doorstromen naar een volgende opleiding in het mbo of hbo. Keuzedelen zijn een verplicht onderdeel van je opleiding.

Toelatingseisen

  • vmbo kaderberoepsgerichte-, vmbo gemengde- of vmbo theoretische leerweg of
  • havo/vwo overgangsbewijs van 3e naar 4e leerjaar of
  • diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2)

Opleidingskosten

Ben je jonger dan achttien jaar, dan hoef je nog geen lesgeld te betalen. Vanaf je achttiende jaar zijn de kosten afhankelijk van de opleiding die je volgt.

Vanwege de coronacrisis neemt de overheid een aantal maatregelen om studenten te helpen. Eén van die maatregelen is dat er voor schooljaar 2021-2022 vijftig procent korting wordt gegeven op het lesgeld. Meer informatie hierover is te vinden op de website van DUO.

Het lesgeld voor BBL-opleidingen: entree- en basisberoepsopleiding (niveau 1 en 2) is € 126,50 (de helft van € 253,-). De vak-, middenkader- en specialistenopleiding (niveau 3 en 4) is € 306,- (de helft van € 612,-).

De hoogte van het lesgeld wordt jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en kan (licht) afwijken.

Bestellen leermiddelen
Voor het bestellen van leermiddelen kun je terecht bij Studers. Bekijk en lees de instructie.
Meer informatie over de kosten van leermiddelen.

Laptop
Voor je opleiding heb je een laptop nodig. Wat moet je laptop kunnen?

Zijn de kosten een probleem?
Zijn de kosten voor leermiddelen voor je ouder(s)/verzorger(s) misschien een probleem? Check of je gebruik kunt maken van de Regeling voorziening leermiddelen.

Vervolgopleidingen

Mbo-opleidingen op niveau 4

Kans op stage en werk

Wil je weten wat de kans is om een stageplek te vinden? Kijk dan op kansopstage.nl, een website van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). SBB geeft ook informatie over de arbeidsmarktkansen na het afronden van je opleiding. Dit kun je vinden op de website kansopwerk.nl. Kans op werk geeft aan wat de kans is dat je als schoolverlater een baan vindt in het verlengde van je opleiding. Dus wat is de kans op werk over twee jaar bij een opleiding van twee jaar en wat is de kans over drie jaar bij een opleiding van drie jaar.

Studie in Cijfers

Je studietijd is een tijd waarin je vrienden maakt, ontdekt waar je goed in bent, wat je leuk vindt en plannen maakt voor je toekomst. Het is dan ook belangrijk om je keuze te bepalen op basis van verschillende invalshoeken. Wil je weten hoe tevreden studenten zijn over MBO Amersfoort, je kansen op een baan of hoeveel studenten doorstromen naar een vervolgopleiding? Klik hier voor de laatste informatie.